Jeszcze kilka uwag z powodu książki Poradnik gramatyczny H. Gaertner i A. Passendorfer, Książnica-Atlas, Lwów - Warszawa 1933

St. [Stanisław] Słoński

Poradnik Językowy 3/1934 s. 51-53
Dział: Listy do Redakcji