Uczczenie ś.p. prof. A.A. Kryńskiego

[Redakcja]

Poradnik Językowy 1/1933 s. 23-23
Dział: Różne, Kronika