Miszmasz", czyli kogel-mogel III

Ewa Rudnicka

Poradnik Językowy 5/2010 s. 73-78
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
miszmasz