Uczczenie pamięci prof. A.A. Kryńskiego

[Redakcja]

Poradnik Językowy 8/1933 s. 147-147
Dział: Od Redakcji