Hierarchia pojęć politycznych i społecznych w Polsce i na Ukrainie na przełomie XX i XXI wieku. Słowa, wartości czy stereotypy?

Stanisław Dubisz

Poradnik Językowy 6/2010 s. 5-14
Dział: Artykuły i rozprawy