128. [miłodźwięk]

K. N. [Kazimierz Nitsch]

Poradnik Językowy 6/1901 s. 88-88
Dział: Zapytania i odpowiedzi