Reinterpretacje polskich związków frazeologicznych

Agnieszka Jawór

Poradnik Językowy 6/2010 s. 36-47
Dział: Artykuły i rozprawy