Czy przyjść do siebie jest rusycyzmem?

Stefan Żeromski, [Redakcja]

Poradnik Językowy 7/1901 s. 108-109
Dział: Dyskusja

Wyrażenia:
przyjść do siebie