Kolega z pióra czy kolega po piórze?

Leon Mańkowski, [Redakcja]

Poradnik Językowy 8/1901 s. 126-127
Dział: Dyskusja