Jak przetłumaczyć niem. gemüthlich?

A. S., [Redakcja]

Poradnik Językowy 10/1901 s. 153-153
Dział: Dyskusja