Sprawozdanie z konferencji Rytualizacja w komunikacji społecznej i interkulturowej [Kazimerz Dolny nad Wisłą, 19-21 pażdziernika 2001]

Hanna Wszeborowska

Poradnik Językowy 10/2001 s. 69-74
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki