Typowość i struktury prototypowe we frazeologii oraz ich znaczenie dla frazeodydaktyki

Monika Sułkowska

Poradnik Językowy 6/2010 s. 48-61
Dział: Artykuły i rozprawy