Władysław Stanisław Reymont, Marzyciel, Warszawa 1910; Władysław Stanisław Reymont, Z ziemi chełmskiej, Warszawa 1910

mg.

Poradnik Językowy 8/1910 s. 119-120
Dział: Pokłosie (z dzieł)