[odezwa prezesa Towarzystwa Rolniczego, Litwa]

[Redakcja]

Poradnik Językowy 6/1908 s. 90-91
Dział: Pokłosie