Włodzimierz Olszaniec, Od Leonarda Bruniego do Marsilia Ficina. Studium renesansowej teorii i praktyki przekładu, Warszawa 2008

Justyna Walczak

Poradnik Językowy 6/2010 s. 96-98
Dział: Recenzje