35. W Wiedniu czy we Wiedniu?

Piotr Jaworek

Poradnik Językowy 2/1906 s. 25-26
Dział: Zapytania i odpowiedzi

Wyrażenia:
w/we Wiedniu