Ideologie w słowach i obrazach, red. Irena Kamińska-Szmaj, Tomasz Piekot, Marcin Poprawa, Wrocław 2008

Małgorzata Dawidziak-Kładoczna

Poradnik Językowy 6/2010 s. 98-103
Dział: Recenzje