Sobótka

S. D. [Stanisław Dubisz]

Poradnik Językowy 6/2010 s. 104-106
Dział: Słowa i słówka