Maria Zarębina, Poeta wśród prawników (O „Panu Tadeuszu” inaczej), Kraków 1999

Zofia Kurzowa

Poradnik Językowy 10/2001 s. 75-76
Dział: Recenzje