Z warsztatu badań etymologicznych – od Pokornego do Borysia

Mariola Jakubowicz

Poradnik Językowy 7/2010 s. 38-49
Dział: Artykuły i rozprawy