Informacja etymologiczna w słownikach ogólnych języka polskiego

Ewelina Kwapień

Poradnik Językowy 7/2010 s. 50-65
Dział: Artykuły i rozprawy