Halina Wiśniewska, Uciechy miłości i wojowanie w wierszach konceptowych Jana Andrzeja Morsztyna (1621–1693), Lublin 2010

Jowita Latko

Poradnik Językowy 7/2010 s. 107-110
Dział: Recenzje