Edward Polański, Piotr Żmigrodzki, Leksykon ortograficzny, Warszawa 2001

Danuta Piper

Poradnik Językowy 10/2001 s. 77-79
Dział: Recenzje