Informacja diachroniczna w badaniach współczesnych pospolitych nazw osobowych (uwagi z zakresu leksykografii i etymologii)

Stanisław Dubisz, Piotr Sobotka

Poradnik Językowy 8/2010 s. 5-28
Dział: Artykuły i rozprawy