Fotografia prof. Ireny Bajerowej z dedykacją

[Redakcja]

Poradnik Językowy 3/2009 s. 5-5