Przyczyny i skutki obecności afiksów obcego pochodzenia w dziejach polszczyzny

Rafał Zarębski

Poradnik Językowy 8/2010 s. 29-42
Dział: Artykuły i rozprawy