Denominalne odnarzędziowe nazwy osobowe w polszczyźnie XVI wieku

Elżbieta Krasnodębska

Poradnik Językowy 8/2010 s. 58-70
Dział: Artykuły i rozprawy