Recenzje ["Naše řeč"1934]

J. Ross. [Józef Rossowski]

Poradnik Językowy 1/1935-1936 s. 21-21
Dział: Praca nad językiem zagranicą