3. Folwark. 4. Powyższy, powyżej

Rz. [Jan Rzewnicki]

Poradnik Językowy 7/1932 s. 127-128
Dział: Głosy czytelników