Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury Słowa Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w 1998 roku

Kwiryna Handke

Poradnik Językowy 2-3/1999 s. 40-40
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki