Trochę o pierniku, trochę o wiatraku, czyli – co ma wiatr do wełny

Ewa Rudnicka

Poradnik Językowy 8/2010 s. 92-96
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów