1. Murcki, Kostuchna, 2. ściemniać — 'kręcić, mącić, gmatwać'

Jan Miodek

Poradnik Językowy 10/2001 s. 80-82
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
MurckiKostuchnaściemniać