Konwencjonalne użycie nazw kolorów w języku potocznym i polszczyźnie literackiej

Roxana Sinielnikoff

Poradnik Językowy 9/2010 s. 21-33
Dział: Artykuły i rozprawy