Językowe wykładniki ekspresywności i humoru na przykładzie felietonistyki Henryka Martenki

Iwona Wowro

Poradnik Językowy 9/2010 s. 73-87
Dział: Artykuły i rozprawy