Aleksandra Budrewicz-Beratan, Stanisław Egbert Koźmian. Tłumacz Szekspira, Kraków 2009

Justyna Walczak

Poradnik Językowy 9/2010 s. 93-95
Dział: Recenzje