Wespół w zespół, czyli o ewolucji semantycznej i łączliwościowej formacji i teamów

Ewa Rudnicka

Poradnik Językowy 9/2010 s. 88-92
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
teamformacja