Wykładniki językowe intensyfikacji stanu wszechogarnięcia zbioru

Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska

Poradnik Językowy 10/2010 s. 57-73
Dział: Artykuły i rozprawy