Awatar, pokój, centrum i inne: najnowsze zapożyczenia semantyczne w języku polskim

Marcin Zabawa

Poradnik Językowy 10/2010 s. 80-90
Dział: Artykuły i rozprawy

Wyrażenia:
awatarpokójcentrum