Paradygmat romantyczny jako składnik autostereotypu Polaka

Renata Wojtach

Poradnik Językowy 1/2002 s. 11-17
Dział: Artykuły i rozprawy