Wanda Decyk-Zięba, „Lexykon geograficzny” bazylianina Hilariona Karpińskiego. Studium historycznojęzykowe (wybrane zagadnienia), Warszawa 2009

Urszula Sokólska

Poradnik Językowy 10/2010 s. 103-107
Dział: Recenzje