Człowiek się rodzi na pracę, a ptak na latanie. Semantyczno-składniowe a kontekstowe właściwości leksemu pracować

Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk

Poradnik Językowy 1/2011 s. 43-52
Dział: Artykuły i rozprawy