Wyrażenie: sąd udziela terminu miesięcznego

1 artykuł