Wyrażenie: siedemdziesiąt cztery piosenek (jest)/siedemdziesiąt cztery piosenki (są)

1 artykuł