Wyrażenie: dwaj panowie poszli/dwóch panów poszło

1 artykuł