Wyrażenie: zasądzić pozwanego/zasądzić powodowi

1 artykuł