Wyrażenie: szereg... zwróciło się/zwrócił się

2 artykuły