Wyrażenie: zawiedli sprawę (= wszczęli)

1 artykuł