Wyrażenie: pościgła katastrofa (= spadła na)

1 artykuł