Wyrażenie: zewłok śmiertelny (= nowotwór)

1 artykuł