Wyrażenie: wpływowszy/bardziej wpływowy

1 artykuł